Jakub Krupa
Stan wojenny w narracjach prasowych. Analiza rocznicowych numerów wybranych dzienników ogólnopolskich

Książka ukazująca, jak stan wojenny w Polsce był przedstawiany i oceniany na łamach trzech dzienników wywodzących się z różnych opcji ideowo-politycznych: „Trybuny Ludu” (później „Trybuny”), „Gazety Wyborczej” i „Naszego Dziennika”. Autor przedstawia, jak w tych gazetach prezentowano zagadnienia: 1) co doprowadziło do wprowadzenia stanu wojennego, 2) jaki był jego przebieg i czy stan wojenny był zgodny z prawem, 3) jakie inne wydarzenia są przytaczane przez autorów tych dzienników, gdy wspominany jest stan wojenny, 4) jak oceniają oni osoby odpowiedzialne za wprowadzenie stanu wojennego i co sądzą o ich rozliczeniu, 5) jaka jest według autorów rozpatrywanych tytułów generalna ocena stanu wojennego i jego skutków. Analiza tych wątków uwzględnia kontekst funkcji mediów, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i w polskiej praktyce.

„W 2021 roku mija 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Naturalnym jest, że coraz mniej jest naocznych świadków tego wydarzenia. Kreowane przez media uniwersa symboliczne, opowiadane przez media historie, które wskazują bohaterów i winnych, mają w tym wypadku znaczenie fundamentalne”.

ISBN 978-83-66112-58-2
256 stron, miękka oprawa

Jakub Krupa, politolog, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ, laureat nagrody dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych za najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2019/2020, kierownik mini-grantu badawczego POB Heritage: „Stan wojenny 1981 przez pryzmat Facebooka. Porównanie postów partii politycznych i reakcji na nie ze strony użytkowników portalu”, współpracownik Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego Ośrodek Myśli Politycznej.