Oskar Halecki
Unia jagiellońska i misja dziejowa Polski

Wybór dziewiętnastu pism jednego z najwybitniejszych polskich historyków, poświęconych dziejom unii Polski z Litwą: jej uwarunkowaniom politycznym i kulturowym, kolejnym kształtującym ją układom, ewolucji ustrojowej, chwilach chwały i kryzysom zagrażającym jej spójności i trwaniu, wybitnym postaciom (m.in. królowej Jadwidze i Witoldowi), znaczeniu dziejowym i cywilizacyjnym, a także jej miejscu w polskiej historiografii.
Seria: Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej

Stron 608, twarda oprawa

ISBN 978-83-64753-06-0
Spis treści

Marek Kornat, W blasku jagiellońskiego dziedzictwa . . . VII

Część I: Idea jagiellońska

Idea jagiellońska . . . 3
O unii jagiellońskiej (zarys rozwoju) . . . 47
Małżeństwo królowej Jadwigi w świetle historii . . . 65
Spuścizna dziejowa królowej Jadwigi . . . 79
Wcielenie i wznowienie państwa litewskiego przez Polskę . . . 93
Witold . . . 201
Unia Polski z Litwą a unia kalmarska . . . 241
Unia lubelska . . .. 265
W czterechsetną rocznicę unii lubelskiej . . . 295
Zagadnienia kulturalne w dziejach unii jagiellońskiej . . . 319
Dzieje unii kościelnej w Wielkim Księstwie Litewskim (do roku 1596) . . . 341

Część II: Dziejowa spuścizna i misja Polski

De consolatione historiae . . . 357
Ekspansja i tolerancja . . . 373
Czy potrzebna jest „rewizja” dziejów Polski . . . 397
Przyczyny upadku Polski . . . 425
Na przełomach stuleci. Z refleksji nad tysiącleciem Polski katolickiej . . . 445
Pierwsze tysiąclecie katolickiej Polski . . . 463


Aneks

Od Polski piastowskiej do jagiellońskiej. Uwagi na tle spuścizny naukowej śp. Stanisława Smolki . . . 493
Ludwik Finkel jako historyk ostatnich Jagiellonów . . . 519

Nota bibliograficzna . . . 555
Indeks . . . 557Oskar Halecki (1891-1973) - Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie rozpoczął karierę naukową. W 1918 r. przeniósł się na Uniwersytet Warszawski. Był tam dziekanem Wydziałów Filozoficznego i Humanistycznego. Po II wojny światowej pozostał na emigracji. Kierował Katedrą Europy Wschodniej na Fordham University, wykładał także na wielu innych uczelniach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Włoch. Należał do grona założycieli Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, będąc jego wieloletnim prezesem. Autor m.in. książek: Dzieje Unji Jagiellońskiej (1918-1920, 2 tomy), Liga Narodów (1920), Polityka skandynawska Jagiellonów (1927), Histoire de Pologne (1945), Imperialism in Slavic and East European History (1952), Borderlands of Western Civilization (1952), The Limits and Divisions of European History (1962).