W stronę autorytaryzmu

Wybór tekstów przedstawicieli jednego z najciekawszych środowisk politycznych II RP – Związku Młodych Narodowców, ukazujący ich stosunek do rzeczywistości II RP i głównych ówczesnych trendów ideowych. Wybór i wstęp: Marciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski).