Nowe tomy klasyków polskiej myśli politycznej
Data dodania: 2017-02-04

Ośrodek Myśli Politycznej i Narodowej Centrum Kultury wydały pisma myślicieli politycznych odgrywających ważną rolę w życiu intelektualnym i politycznym schyłku okresu zaborów i w II RP. Ukazały się one w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej.

***

Józef Teodorowicz, 
Dwie epoki

 

Tom ukazuje myśl polityczną i rozważania na tematy narodowe jednego z najwybitniejszych duchownych i myślicieli ostatnich dekad okresu zaborów i II RP. Józef Teodorowicz pisze w nich o związkach wiary i polityki. Ukazuje zasady, które jego zdaniem powinny przyświecać polityce polskiej. Analizuje kwestię ruską (ukraińską) i polemizuje z ugodowcami - zwłaszcza z Michałem Bobrzyńskim. Udowadnia zarazem, że określanie go mianem „ormiańskiego Skargi” nie było bezpodstawnym odniesieniem do wielkiego kaznodziei sprzed stuleci, a celnym uchwyceniem znaczenia oraz intelektualnej i duchowej mocy znakomitego myśliciela ze Lwowa.
Wstęp: prof. Paweł Skibiński

448 stron, twarda oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=323, cena wraz z VAT i przesyłką 36 zł 

*** 

Wacław Makowski, My i Wy

Tom ukazujący najważniejsze książki i artykuły czołowego myśliciela politycznego II RP, wybitnego teoretyka zagadnień konstytucyjnych, cenionego publicystę ideowo-politycznego, rozwijającego refleksję konserwatywną w ramach obozu sanacyjnego, praktyka uzasadniającego w tekstach swe posunięcia w roli ministra sprawiedliwości i marszałka Sejmu. To najwyższej klasy rozważania o ustroju i fundamentalnych zasadach politycznych, a także błyskotliwy głos na temat rywalizacji politycznej w Polsce i sytuacji na arenie międzynarodowej w okresie międzywojennym.

Wstęp: dr Arkadiusz Górnisiewicz

720 stron, twarda oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=322, cena wraz z VAT i przesyłką 39 zł

*** 

Joachim Bartoszewicz, Zagadnienia polityki polskiej

 

W tomie zostały zebrane najważniejsze teksty czołowego myśliciela endeckiego schyłku okresu zaborów i II RP, m.in. Zagadnienia polityki polskiej, Walka o Polskę, Sprawa polska, Znaczenie polityczne Kresów wschodnich dla Polski oraz przekład ważnej broszury z okresu kongresu paryskiego La Pologne. Ce qu’elle a été, ce qu’elle est actuellement, ce qu’elle devrait être (Polska. Jaka była. Jaka jest teraz. Jaka być powinna). 

„Dobrze się stało, że Ośrodek Myśli Politycznej zdecydował się na przypomnienie dorobku niewątpliwie wybitnej postaci, jaką był Joachim Bartoszewicz. [...] Zamieszczone w wyborze pozycje, atrakcyjne publicystycznie i wartościowe jako świadectwa polskiej myśli politycznej, z pełnym przekonaniem mogę polecić wszystkim czytelnikom. Warto się z nimi zapoznać”. (prof. Krzysztof Kawalec)

Wstęp: prof. Krzysztof Kawalec

368 stron, twarda oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=321, cena wraz z VAT i przesyłką 35 zł


*** 

Wacław Budzyński, Lufcik na świat

 

Najważniejsza książka publicysty związanego ze środowiskami piłsudczykowskimi, traktująca o zjawiskach, których tragiczną dla II RP kulminacją była napaść Niemiec i Sowietów we wrześniu 1939 r., zwłaszcza o rosnącej sile totalitaryzmów komunistycznego i nazistowskiego, a także o mechanizmach władzy i sposobach jej legitymizowania w Portugalii, Włoszech, Francji i na Węgrzech. To znakomite, choć kontrowersyjne, wprowadzenie w klimat polityczny epoki i ilustracja tego, jak znaczna część polskich środowisk opiniotwórczych i politycznych ją oceniała.

Wstęp: dr Michał Wenklar.

384 strony, twarda oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=320, cena wraz z VAT i przesyłką 35 zł 

*** 

Władysław Grabski, Idea Polski

 

Wybór pism czołowego polityka II RP, dwukrotnego premiera rządu, autora wielkiej reformy finansów publicznych m.in. wprowadzającej złotówkę, zarazem cenionego publicysty, który w swych książkach i artykułach prasowych podejmował tematykę niezależności gospodarczej, sprawnego państwa, roli rolnictwa w życiu społecznym i gospodarczym państwa i wielu innych kluczowych zagadnień dla debaty publicznej w tamtych czasach. Rozważał również ideowe fundamenty II RP, analizując – na ogół krytycznie – stanowiska zajmowane przez czołowe nurty ówczesnego życia politycznego i proponując własną wizję tego, jakie zasady powinny przyświecać skutecznej polityce polskiej. 

Wstęp: dr Piotr Koryś

592 strony, twarda oprawa, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=319, cena wraz z VAT i przesyłką 38 zł

***
Książki można nabyć także w pakiecie Klasyk - styczeń 2017 - http://omp.org.pl/ksiazkaKupTeraz.php?idKsiazki=324 - w cenie 140 zł (oszczędność 43 zł).