Wpływy rosyjskie w UE - film z dyskusji i książka
Data dodania: 2017-11-20

Przedstawiamy nagranie z organizowanej przez New Direction – The Foundation For European Reform i Ośrodek Myśli Politycznej dyskusji Wpływy rosyjskie w Unii Europejskiej: metody, skutki, przeciwdziałanie (Kraków, 25 X 2017).

Otwarcie: Tomasz Poręba (europoseł, prezydent New Direction - The Foundation For European Reform)

Wystąpienia:
- dr Piotr Bajda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
- dr Stanisław Górka (Uniwersytet Jagielloński)
- Paweł Szefernaker (sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów)

www.youtube.com/watch?v=MyKyi4PDSyg

 

***

Na dyskusji zaprezentowano książkę:

Artūrs Bikovs, Ilvija Bruģe, Linas Kojala, Mariita Mattiisen, Andris Sprūds

 

Wpływy rosyjskie w krajach bałtyckich

Estońscy, litewscy i łotewscy analitycy ukazują wpływy rosyjskie w krajach bałtyckich. To polska edycja raportów opublikowanych w 2017 r. w Brukseli przez New Direction – The Foundation For European Reform.

Tomasz Poręba, Wprowadzenie … 7

Artūrs Bikovs, Ilvija Bruģe, Andris Sprūds, Obecność i wpływy Rosji na Łotwie … 11 
Stosunki rosyjsko-łotewskie: tło historyczne i dziedzictwo … 12
Postawy społeczeństwa łotewskiego wobec Rosji … 18
Polityka Rosji wobec rodaków na Łotwie: więzi kulturowe i religijne … 23 
Stosunki gospodarcze: trajektorie handlu i inwestycji … 31
Czynnik rosyjski w powiązaniach politycznych i biznesowych … 37
Wnioski … 44

Linas Kojala, Wpływy i obecność Rosji na Litwie … 47
1 Historia stosunków litewsko-rosyjskich … 50
1.1 Okres międzywojenny … 51
1.2 Okupacja sowiecka … 52
1.3 Przywrócenie niepodległości … 54
1.4 Etniczni Rosjanie na Litwie … 56
2. Od historii do współczesności: wpływy Rosji … 58
2.1 Czynniki społeczno-kulturowe, opinia publiczna i dezinformacja … 58 
2.2 Gospodarka … 66
2.3 Energetyka … 70
2.4 Polityka … 72
2.5 Obronność … 74
Wnioski … 77

Mariita Mattiisen, Wpływy i obecność Rosji w Estonii … 79
Wstęp … 79
Tło historyczne stosunków rosyjsko-estońskich … 81
Stosunki dyplomatyczne … 85
Stosunki gospodarcze … 86
Postawy wobec Rosji w estońskiej polityce i społeczeństwie … 91
Rosyjskie wpływy: narracje historyczne, kulturowe i religijne … 93 
Wpływy gospodarcze … 96
Powiązania z polityką wewnętrzną i biznesem … 98
Mniejszość rosyjskojęzyczna … 101
Polityka Rosji wobec rodaków za granicą … 103
Taktyka hybrydowa … 105
Wpływy w mediach … 106
Wpływy w przestrzeni cybernetycznej …109
Wnioski … 110

O Autorach … 113
Indeks … 115
Nota bibliograficzna … 119

 

- cena wraz z VAT i przesyłką 25 zł, zamówienia: sklepik@omp.org.pl / http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=338