Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2011-12-30
Numer wydania: 121

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 30 grudnia 2011

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Piotr Musiewicz o współpracy Ronalda Reagana z Janem Pawłem II, Piotr Bajda o polityce UE wobec Ukrainy)

- nowe teksty na blogu OMP (polscy i czescy eksperci i politycy krytycznie o zmianach w Unii Europejskiej)

- styczniowe premiery książkowe OMP (Polscy uczeni o R. Reaganie, Zdzisław Krasnodębski o Niemczech, Bogdan Szlachta o kluczowych ideach filozofii politycznej, polscy i czescy eksperci o UE, kolejny numer "Nowej Europy") i pakiet pozwalający kupić je w promocyjnej cenie

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (materiały o Chinach, Korei Północnej i sporach w USA, czy redukować wydatki na armię)

- nowość na stronie www.sporyokapitalizm.pl (materiał o gospodarczych prognozach na 2012 r.)

- nowe teksty źródłowe na www.polskietradycje.pl (J. Czermiński o charakterze narodowym, o. M. Morawski SI o narodowości, chrystianizmie i filozofii, W. Grabski o koniunkturze w dobie kryzysu gospodarczego)

- nowy adres OMP na Facebooku

- nowość na www.youtube.com/osrodekmysli: kolejne filmy z konferencji "Polska - co dalej? Konserwatywne dylematy"

***

W 20-lecie Ośrodka Myśli Politycznej (rok założenia 1992) - prosimy o rozważenie wsparcia nas 1% podatku - http://omp.org.pl/podatekOMP.php.

***

Nowe teksty na www.omp.org.pl

- Piotr Musiewicz, Ronald Reagan a Jan Paweł II. Kontekst ideowy i polityczny współpracy prezydenta i papieża, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=255

- Piotr Bajda, Stosunki UE-Ukraina – stan obecny i perspektywy na przyszłość, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=254 [opracowanie jest polską wersją analizy EU-Ukraine Relations: Current State and Future Outlook, przygotowanej dla New Direction. The Foundation for European Reform, powstałej we współpracy z Ośrodkiem Myśli Politycznej. Tekst powstał latem 2011 r.]

***

Nowości na blogu OMP - www.omp.org.pl/blog

Na blogu OMP oraz na stronie www.sporyokapitalizm.pl przedstawiamy komentarze na temat ostatniego szczytu UE. To kolejny głos w dyskusji prowadzonej przez czołowy czeski think-tank Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) z Brna i Ośrodek Myśli Politycznej. Jej tematem są realizowane już plany zmiany reguł gry – politycznej i ekonomiczej – w ramach Unii Europejskiej, które budzą obawy ekspertów związanych z obiema instytucjami. Na stronie wydawanego przez CDK pisma "Revue Politika" znajdują się czeskie wersje tekstów.

- prof. Ryszard Legutko, Unia fiskalna to zagrożenie - http://www.omp.org.pl/blog/?p=837

- Ondřej Krutílek (analityk prawodawstwa UE i redaktor naczelny wydawanego przez CDK magazynu „Revue Politika”), Kto się jeszcze dziwi europejskim dysydentom? - http://www.omp.org.pl/blog/?p=831

- Marek Magierowski (komentator tygodnika „Uważam Rze”), Tusk wpadł w europułapkę - http://www.omp.org.pl/blog/?p=839

- Hynek Fajmon (czeski europoseł grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów), Czy szczyt UE w Brukseli przyniósł rozwiązanie kryzysu? - http://www.omp.org.pl/blog/?p=843

***

Styczniowa premiera: Zdzisław Krasnodębski, Zwycięzca po przejściach

Książka o współczesnych Niemczech, ich miejscu w Europie, polityce, kulturze i życiu intelektualnym. Jej autor analizuje powody i przejawy ewolucji politycznej największego państwa UE i ukazuje skutki tej przemiany, w tym te, które bezpośrednio dotykają Polski.

Spis treści i zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=217 (35 zł z przesyłką, 320 stron, miękka oprawa)

***

Styczniowa premiera: Bezpłodny sojusz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej

Praca zbiorowa pod redakcją Ondřeja Krutílka i Artura Wołka.

„Prezentowany tom esejów jest unikalny. Po raz pierwszy po 1989 r. ludzie zajmujący się na co dzień polityką, i praktycznie, i naukowo, postanowili podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy Polska i Czechy mają wspólne interesy i czy mogą bliżej współpracować na forum Unii Europejskiej. Można tu znaleźć głosy polityków, publicystów i naukowców, różnorodne, ale o wspólnym mianowniku. Jest nim pytanie o możliwość wypełnienia konkretną polityczną treścią przekonania o kulturowej bliskości Polaków i Czechów".

Książka powstała dzięki współpracy Ośrodka Myśli Politycznej i czołowego czeskiego think-tanku Centrum pro studium demokracie a kultury z Brna.

Spis treści i zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=214 (30 zł z przesyłką, 240 stron, miękka oprawa)

***

Styczniowa premiera: Ronald Reagan. Nowa odsłona w 100-lecie urodzin

Praca zbiorowa redakcją Piotra Musiewicza

Tom ukazujący ideowe korzenie i praktyczne osiągnięcia jednego z najwybitniejszych prezydentów w dziejach Stanów Zjednoczonych. To także książka o tym, co stało się z amerykańskim konserwatyzmem po prezydenturze Ronalda Reagana. Jej autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, czy jego dziedzictwo polityczne i intelektualne wciąż jest aktualne; pytanie, które dotyka kluczowych obecnie dylematów polityki i ekonomii, a ma swą wielką wagę w odniesieniu nie tylko do sytuacji Stanów Zjednoczonych, ale całego współczesnego świata.

Spis treści i zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=215 (30 zł z przesyłką, 336 stron, miękka oprawa)

***

Styczniowa premiera: Bogdan Szlachta, Faktyczność. Normatywność. Wielokulturowość

Książka o poszukiwaniach ładu normatywnego, państwie prawa, problemie własności, liberalnym uniwersalizmie i wielokulturowości.

„Do rąk Czytelnika trafia tomik zawierający szkice traktujące o zagadnieniach rożnych; każdy ze szkiców dotyka jednak problemów, z którymi zmagali się lub wciąż zmagają ci, których zwie się myślicielami politycznymi lub nawet filozofami polityki; ci zatem, którzy uprawiali lub uprawiają uporządkowany namysł nie tyle nad konkretnymi rozwiązaniami możliwymi do wprowadzenia w danych okolicznościach przy użyciu prawa lub metod dopuszczonych przez nie, ile nad uzasadnieniami systemu normatywnego wiążącego poddanych lub obywateli, za którym stoi monopol struktur państwowych w zakresie użycia przymusu. Może się bowiem niekiedy wydawać, że myśl polityczna traktuje o pomysłach przedstawianych przez polityków uwikłanych w bieżące spory, pragnących zrealizować cele krótko- lub długofalowe i po to sięgających po władzę lub dążących do jej przejęcia, by cele te osiągnąć (jest przecież wiele prac traktujących o myśli politycznej w takim wymiarze). Myśl polityczna wkracza jednak również w obszary daleko istotniejsze, a ten, kto ją bada, musi sięgać nie tyle po programy polityczne partii, lecz po prace teoretyczne, których autorzy starają się uzupełnić namysł prawników, socjologów polityki, a zwłaszcza polityków”. (z Wprowadzenia)

Spis treści i zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=216 (30 zł z przesyłką, 200 stron, miękka oprawa)

***

Styczniowe premiery OMP w promocyjnym pakiecie „Styczeń 2012”

Za 100 zł wraz z przesyłką można nabyć cztery nowości styczniowe: Bezpłodny sojusz? + Zwycięzca po przejściach + Ronald Reagan + Faktyczność. Normatywność. Wielokulturowość. Zamówienia: sklepik@omp.org.pl lub http://omp.org.pl/ksiegarniaPakiety.php. Realizacja zamówienia nastąpi pod koniec stycznia (o terminie powiadomimy pocztą elektroniczną).

***

Styczniowa premiera: "Nowa Europa" nr 11 (1/2011)

Pismo wydawane przez Centrum Europejskie Natolin przy współpracy OMP

Spis treści i zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=218 (25 zł wraz z przesyłką, 240 stron, miękka oprawa)

***

Nowości na stronie www.usa-ue.pl 

- Chińczycy chwalą się osiągnięciami wojskowymi - http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/wiadomoci-transatlantyckie/15-wiadomoci-transatlantyckie/280-chiczycy-chwal-si-osigniciami-wojskowymi

- Co dalej z Koreą Północną? - http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/279-heritage-foundation-co-dalej-z-kore-ponocn

- Ciąć świadczenia a nie budżet modernizacyjny amerykańskiej armii - http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/278-heritage-foundation-ci-wiadczenia-a-nie-budet-modernizacyjny-amerykaskiej-armii

***

Nowość na www.sporyokapitalizm.pl 

- Pięć trendów ekonomicznych na 2012 rok według CFR i hiobowie wieści dla Europy - materiał w dziale Przegląd Prasy i Internetu

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Julian Czermiński (1773-1830), O charakterze narodowym, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=434

- Marian Morawski SI (1844-1901), Narodowość wobec filozofii i wobec chrystianizmu, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=435

- Władysław Grabski (1874-1938), Koniunktura, kryzysy i rozwój gospodarczyhttp://polskietradycje.pl/article.php?artykul=436

***

Nowy adres OMP na Facebooku

Ośrodek Myśli Politycznej od kilkunastu miesięcy jest obecny na Facebooku. Do tej pory mieliśmy tam adres: http://www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889. W przypadku niektórych wersji przeglądarek i części dostawców łączy internetowych, próby wejścia na stronę kończyły się fiaskiem [przykładowy komunikat: Strona internetowa pod adresem http://www.facebook.com/pages/O%C5%9Brodek-My%C5%9Bli-Politycznej/339998143889 spowodowała zbyt wiele przekierowań]. Dlatego aby ułatwić korzystanie ze strony - na której zamieszczamy informacje o naszej działalności oraz krótkie komentarze polityczno-ideowe - stworzyliśmy nowy adres: http://www.facebook.com/OsrodekMysliPolitycznej. Zachęcamy do odwiedzin i polecania go znajomym. Stary adres pozostaje również aktywny, podobnie jak nasz profil: http://www.facebook.com/osrodek.mysli.

***

Kolejne filmy z konferencji "Polska - co dalej? Konserwatywne dylematy"

Sesja - Co dalej z polskim konserwatyzmem?

- głos prof. Zdzisława Krasnodębskiego - http://youtu.be/tSOh9fE1F3E

- głos red. Piotra Semki i red. Łukasza Warzechy - http://youtu.be/Ld69kFWrlAw

- głos red. Marka Magierowskiego - http://youtu.be/7IBa1lIl1yI

***

Kalendarium polskiej myśli politycznej

27 grudnia 1814 r. urodził się Jan Koźmian (1814-1877), działacz społeczny, publicysta, redaktor, ksiądz. OMP wydał jego wybór pism "Dwa bałwochwalstwa" (http://omp.org.pl/klasycyWiecej.php?idPostacie=48). Oto próbka jego pisarstwa: "Słyszymy powtarzających ciągle, że rewolucja w Rosji dojrzewa, że bliska wybuchu i że trzeba się z nią porozumieć, trzeba uczynić przymierze. Nam dziko brzmią mowy takie, my podobne pojęcia uważamy za zdradę przeciw cywilizacji zachodu, przeciw Kościołowi katolickiemu i przeciw dziejowej tradycji starej Polski. Polska bądź co bądź wyobrażała prawdę religijną, oświatę, swobodę, czystość pojęć i środków, a Rosja przedstawiała i przedstawia pychę i chytrość buntu bizantyjskiego, nicość moralną i umysłową, przymus, niewolę, podstęp i wszelką nikczemność sposobów. Światło i ciemność nie mogą zbratać się ze sobą; albo światło zwycięży, albo ciemność ogarnie wszystko".

***

Polecamy także książki

Naród. Idee polskie (pod redakcją Jacka Kloczkowskiego), http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=212

Aleksander Rembowski, Konfederacja i rokosz, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=213

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP