Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2012-02-18
Numer wydania: 124

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 18 lutego 2012

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (Rafał Habielski o polityce zagranicznej schyłku II RP, Piotr Musiewicz o tradycji w myśli prekursorów angielskiego konserwatyzmu)

- filmy z konferencji o polskim i węgierskim konstytucjonalizmie

- premiera w serii "Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL"

- Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (listy Zygmunta Krasińskiego do Montalemberta i Lamartine'a)

- nowe teksty na blogu OMP (Jacek Kloczkowski o mocy sprawczej Internetu w polskiej polityce, Wojciech Jakóbik o tym, jak UE czeka z nadzieją na Chińczyków)

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (wątpliwości wokół nowego budżetu obronnego USA, wizyta jednego z chińskich liderów w USA)

- nowość na stronie www.sporyokapitalizm.pl (nowy materiał w Przeglądzie Prasy i Internetu)

***

W 20-lecie Ośrodka Myśli Politycznej (rok założenia 1992) - prosimy o rozważenie wsparcia nas 1% podatku - http://omp.org.pl/podatekOMP.php.

***

Nowe teksty na www.omp.org.pl   

- prof. Rafał Habielski, O polityce, honorze i złudzeniach, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=259

- Piotr Musiewicz, Wartość zwyczaju i tradycji w koncepcjach brytyjskich prekonserwatywnych i konserwatywnych myślicieli politycznych, http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=260

***

Filmy z konferencji o polskim i węgierskim konstytucjonalizmie

Na stronie www.youtube.com/osrodekmysli przedstawiamy filmy z konferencji "Polish and Hungarian Constitutionalism – Axiology and Political Dilemmas" (http://omp.org.pl/konferencja.php?idKonferencje=74), która odbyła się 3 lutego w Krakowie:

- dr Kálmán Pócza (Pázmány Péter Catholic University) "Constitution making processes in comparison" / dr Artur Wołek (ISP PAN) "Informal rules and the Polish constitution" - http://youtu.be/He4Qvpj7_zI

- dr. Csaba Törő (Hungarian Institute of International Affairs) "The analysis of the criticism of the elements of the Hungarian constitution within some EU quarters and institutions" – http://youtu.be/l2PWqmNSSIQ-dr

- Ferenc Hörcher (Pázmány Péter Catholic University) "The National Avowal" - http://youtu.be/e2FIfEy1_ms

***

Premiera w serii "Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL"

Siedemnasty tom z serii „Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL” zatytułowaliśmy PRL – „normalny” kraj, bowiem do dziś tak właśnie Polska ludowa jest często traktowana. W powszechnej świadomości PRL ma się całkiem dobrze, zwłaszcza że w ostatnich latach nie tylko nie podjęto próby ostatecznego zerwania z jej spuścizną, ale coraz wyraźniej zaczęto się do niej odwoływać. Tymczasem rzeczywistość Polski ludowej z normalnością nic wspólnego nie miała i dotyczyło to praktycznie każdej sfery życia, jaka jest opisana w niniejszym tomie: polityki, gospodarki, kultury, edukacji. Autorzy książki opisują absurdy, nieudolność i zbrodnie komunistycznych rządów. Pokazują, jak dramatyczne skutki pozostawiły one po sobie i jak w niewielkim stopniu zostały rozliczone. Być może to jeden z największych sukcesów komunistów i ich popleczników: że peerelowską nienormalność uczynili dla wielu Polaków normą, przekonując ich, że z jej spuścizną – także uprzywilejowaną pozycją dawnych aparatczyków i ubeków – po prostu trzeba było się po 1989 roku pogodzić... Książka wydana we współpracy Ośrodka Myśli Politycznej z Instytutem Pamięci Narodowej - oddział Kraków. 160 stron, miękka oprawa, cena wraz z przesyłką 25 zł - zamówienia sklepik@omp.org.pl lub http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=221

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Zygmunt Krasiński, List do hrabiego Montalembert, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=442

- Zygmunt Krasiński, List do P. A. De Lamartine, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=443

***

Nowości na blogu OMP - www.omp.org.pl/blog 

- dr Jacek Kloczkowski, Internet nie wystarczy do zmiany, http://www.omp.org.pl/blog/?p=864

- Wojciech Jakóbik, Czekając znowu na barbarzyńców, http://www.omp.org.pl/blog/?p=873

***

Nowości na stronie www.usa-ue.pl

- Przegląd Prasy i Internetu: Benjamin H. Friedman ocenia budżet Pentagonu na rok 2013, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/296-benjamin-h-friedman-ocenia-budet-pentagonu-na-rok-2013

- Wydarzenia: Xi Jinping w Waszyngtonie, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/wiadomoci-transatlantyckie/15-wiadomoci-transatlantyckie/295-xi-jinping-w-waszyngtonie

***

Nowe teksty na stronie www.sporyokapitalizm.pl

- Przegląd Prasy i Internetu: Heritage Foundation: Amerykanie za bardzo zależą od rządu, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=117:heritage-foundation-amerykanie-za-bardzo-zale-od-rzdu&catid=2:przegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

***

Polecamy książki

- Zdzisław Krasnodębski, Zwycięzca po przejściach, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=217 (35 zł z przesyłką, 320 stron, miękka oprawa)

- Ronald Reagan. Nowa odsłona w 100-lecie urodzin, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=215 (30 zł z przesyłką, 336 stron, miękka oprawa)

- Bezpłodny sojusz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=214 (30 zł z przesyłką, 240 stron, miękka oprawa)

- Bogdan Szlachta, Faktyczność. Normatywność. Wielokulturowość, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=216 (30 zł z przesyłką, 200 stron, miękka oprawa)

- "Nowa Europa" nr 11 (1/2011), http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=218 (25 zł wraz z przesyłką, 240 stron, miękka oprawa)

- Naród. Idee polskie, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=212 (30 zł wraz z przesyłką, 378 stron, miękka oprawa)

- Aleksander Rembowski, Konfederacja i rokosz, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=213 (35 zł, 616 stron, twarda oprawa)

***

Styczniowe premiery OMP w promocyjnym pakiecie „Styczeń 2012” - Za 100 zł wraz z przesyłką można nabyć cztery nowości styczniowe: Bezpłodny sojusz? +  Zwycięzca po przejściach + Ronald Reagan + Faktyczność. Normatywność. Wielokulturowość. Zamówienia: sklepik@omp.org.pl lub http://omp.org.pl/ksiegarniaPakiety.php.

***

Kalendarium polskiej myśli politycznej

18 lutego 1966 r. zmarł Stanisław "Cat" Mackiewicz (ur. w Petersburgu 18 grudnia 1896), jeden z najciekawszych polskich publicystów XIX w., w II RP redaktor wileńskiego "Słowa", premier rządu RP na emigracji, często krytykowany za późniejszy powrót do rządzonego przez komunistów kraju http://polskietradycje.pl/authors.php?author=84.

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl

 


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP