Informator Ośrodka Myśli Politycznej z dnia: 2012-02-28
Numer wydania: 125

Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 28 lutego 2012

- zapraszamy na dyskusję OMP „Jaka Europa Środkowa, w jakiej Unii Europejskiej?” (1 marca)

- zapraszamy na dyskusję OMP „Czy rządzą nami Niemcy i Rosjanie? Wpływ Niemiec i Rosji na europejską politykę i życie intelektualne – i jego skutki dla Polski” (5 marca)

- OMP poleca: konferencja na Ignatianum

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (mowy Adama Jerzego Czartoryskiego)

- kolejne filmy z konferencji o polskim i węgierskim konstytucjonalizmie

- nowy tekst na blogu OMP (Maciej Zakrzewski o tym, czy warto czytać Cata-Mackiewicza)

- nowości na stronie www.usa-ue.pl (scenariusze dla Syrii, analiza polityki zagranicznej USA)

- nowość na stronie www.sporyokapitalizm.pl (nowy materiał w Przeglądzie Prasy i Internetu – wolność gospodarcza wg Heritage Foundation)

- prezentacja OMP w biuletynie Stockholm Network

***

W 20-lecie Ośrodka Myśli Politycznej (rok założenia 1992) - prosimy o rozważenie wsparcia nas 1% podatku - http://omp.org.pl/podatekOMP.php.

***

Zaproszenie na dyskusję OMP: „Jaka Europa Środkowa, w jakiej Unii Europejskiej?” (1 marca) 

Czwartek, 1 marca, 16.00, Herbewo, ul. Lubelska 29 (VI piętro), Kraków

Wystąpią: Gabriel Bârtaş, (MSZ Rumunii, były ambasador Rumunii w Polsce), Kazimierz Michał Ujazdowski (poseł na Sejm RP), Artur Wołek (Instytut Studiów Politycznych PAN). Dyskusję poprowadzi Mirosław Sanek.

Zagadnienia:

- w jaką stronę ewoluuje politycznie i ideowo Unia Europejska?

- czy scenariusz rozpadu Unii Europejskiej powinien być poważnie brany pod uwagę, a jeśli tak, jak się na niego przygotować?

- czy zasadne są opinie, że kształt polityki UE jest coraz bardziej zależny od woli najsilniejszych jej członków, zaś głos państw średnich i małych przestaje być brany pod uwagę?

- czy ostatnie decyzje polityczne zapadające w Unii Europejskiej są korzystne dla państw środkowoeuropejskich? Czy można w ogóle próbować dokonywać takich ocen dla całego regionu, czy raczej należy rozpatrywać to indywidualnie dla poszczególnych krajów, gdyż ich interesy zbyt się różnią, aby ich sytuację w obrębie UE uogólniać?

- czy za realistyczną można uznać koncepcję, wedle której państwa środkowoeuropejskie – Rumunia, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska – mogą w wielu kluczowych dla nich sprawach zajmować wspólne stanowisko w ramach UE i forsować w ten sposób swoje interesy, nawet jeżeli będą one sprzeczne z interesami tzw. starych członków Unii?

- co może sprzyjać zacieśnianiu współpracy środkowoeuropejskiej – w tym zwłaszcza polsko-rumuńskiej – a co może stanowić ku temu przeszkodę?

- czy kraje środkowoeuropejskie – w tym zwłaszcza Polska i Rumunia – mają wspólne interesy w dziedzinie bezpieczeństwa, a jeśli tak, jak najefektywniej mogą je realizować: poprzez UE, poprzez NATO, czy poprzez relacje bilateralne?

- jaka jest obecna rola Rosji w kształtowaniu realiów geopolitycznych w Europie Środkowej?

- czy zaangażowanie Rumunii w projekt tarczy antyrakietowej sprzyja realnemu wzmocnieniu obecności USA w regionie i jakie są jego konsekwencje dla układu sił w Europie Środkowej?

- czy państwa środkowoeuropejskie mają odpowiednie instrumenty, aby realnie skłaniać Ukrainę i Mołdowę do obrania prozachodniego – a zarazem zgodnego z interesami – kierunku polityki zagranicznej?

Zgłoszenia udziału: biuro@omp.org.pl / http://www.facebook.com/events/336959969680872/ – do 29 lutego

***

Zaproszenie na dyskusję OMP: „Czy rządzą nami Niemcy i Rosjanie? Wpływ Niemiec i Rosji na europejską politykę i życie intelektualne – i jego skutki dla Polski” (5 marca)

Poniedziałek, 5 marca, 17.00, Herbewo, ul. Lubelska 29 (VI piętro), Kraków

Wystąpią: prof. Zdzisław Krasnodębski (autor wydanej przez Ośrodek Myśli Politycznej książki poświęconej niemieckiej polityce i kulturze pt. Zwycięzca po przejściach), prof. Andrzej Nowak, dr hab. Arkady Rzegocki. Dyskusję poprowadzi Mirosław Sanek.

***

OMP poleca: konferencja „Wyzwania dla Europy, wyzwania dla Polski”

Zachęcamy do udziału w międzynarodowej konferencji „Wyzwania dla Europy, wyzwania dla Polski”, która odbędzie się 6 marca w Krakowie. Organizują ją Akademia Ignatianum i Uniwersytet w Bremie. Wystąpią m.in. prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Andrzej Bryk, Jan Rokita. Więcej informacji: http://omp.org.pl/aktualnosc.php?idAktualnosci=129

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861), Mowa z dnia 29 listopada 1839 roku, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=444

- Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861), Mowa z dnia 29 listopada 1840 roku, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=445

- Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861), Mowa z dnia 29 listopada 1844 roku, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=446  

***

Filmy z konferencji o polskim i węgierskim konstytucjonalizmie

Na stronie www.youtube.com/osrodekmysli przedstawiamy kolejne filmy z konferencji "Polish and Hungarian Constitutionalism – Axiology and Political Dilemmas" (http://omp.org.pl/konferencja.php?idKonferencje=74), która odbyła się 3 lutego w Krakowie:

- prof. Krzysztof Szczerski, “The analysis of the functionality of the Polish constitution of 1997 under the new circumstances of Poland’s EU membership and the EU evolution”, http://youtu.be/SbKbg1qq88Y  

- dyskusja “The Meaning of the EU membership for the Polish and Hungarian constitutionalism”, http://youtu.be/mChAcDUS7NY

***

Nowość na blogu OMP - www.omp.org.pl/blog 

- dr Maciej Zakrzewski, Czy warto czytać Cata-Mackiewicza?, http://www.omp.org.pl/blog/?p=878

***

Nowy materiał na stronie www.usa-ue.pl

- Przegląd Prasy i Internetu: Heritage Foundation: Syryjska broń w drodze do terrorystów, http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/301-heritage-foundation-syryjska-bro-w-drodze-do-terrorystow--strategie-dziaania-dla-usa

- Przegląd Prasy i Internetu: Stratfor: USA nie czują się dobrze bez określonego przeciwnika - http://www.usa-eu.krakowskie.nazwa.pl/index.php/transatlantycki-przegld-prasy-i-internetu/302-stratfor-usa-nie-czuj-si-dobrze-bez-okrelonego-przeciwnika

***

Nowy materiał na stronie www.sporyokapitalizm.pl

- Przegląd Prasy i Internetu: Heritage Foundation: coraz mniej wolności ekonomicznej, http://krakowskie.nazwa.pl/test/index.php?option=com_content&view=article&id=119%3Aheritage-foundation-coraz-mniej-wolnoci-ekonomicznej&catid=2%3Aprzegld-prasy-i-internetu&Itemid=3

***

Prezentacja OMP w biuletynie Stockholm Network

Ośrodek Myśli Politycznej, pod swą angielską nazwą Center for Political Thought, jest przedstawiany w najnowszym numerze Eye of Europie, biuletynu wydawanego przez Stockholm Network - sieć konserwatywnych i liberalnych think-tanków z całej Europy - http://www.stockholm-network.org/downloads/publications/EE25.pdf 

***

Polecamy książki

- Zdzisław Krasnodębski, Zwycięzca po przejściach, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=217 (35 zł z przesyłką, 320 stron, miękka oprawa)

- Ronald Reagan. Nowa odsłona w 100-lecie urodzin, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=215 (30 zł z przesyłką, 336 stron, miękka oprawa)

- Bezpłodny sojusz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=214 (30 zł z przesyłką, 240 stron, miękka oprawa)

- Bogdan Szlachta, Faktyczność. Normatywność. Wielokulturowość, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=216 (30 zł z przesyłką, 200 stron, miękka oprawa)

- "Nowa Europa" nr 11 (1/2011), http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=218 (25 zł wraz z przesyłką, 240 stron, miękka oprawa)

- Naród. Idee polskie, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=212 (30 zł wraz z przesyłką, 378 stron, miękka oprawa)

- Aleksander Rembowski, Konfederacja i rokosz, http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=213 (35 zł, 616 stron, twarda oprawa)

***

Styczniowe premiery OMP w promocyjnym pakiecie „Styczeń 2012” - Za 100 zł wraz z przesyłką można nabyć cztery nowości styczniowe: Bezpłodny sojusz? +  Zwycięzca po przejściach + Ronald Reagan + Faktyczność. Normatywność. Wielokulturowość. Zamówienia: sklepik@omp.org.pl lub http://omp.org.pl/ksiegarniaPakiety.php.

***

Kalendarium polskiej myśli politycznej

Kalendarium polskiej myśli politycznej: 28 lutego 1866 r. w Cudnowie na Wołyniu zmarł Henryk Rzewuski (ur. 3 maja 1791 r.), jeden z prekursorów polskiego konserwatyzmu, autor poczytnych powieści, postać nietuzinkowa i kontrowersyjna. Ośrodek Myśli Politycznej wydał w jednym tomie dwie jego klasyczne prace: Wędrówki umysłowe oraz Mieszaniny obyczajowe (polecamy - warto poczytać: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=191). Na stroniewww.polskietradycje.pl można przeczytać wstęp do tego tomu, autorstwa dr Iwony Węgrzyn: http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=414, a także rozprawę Rzewuskiego "O dawnych i teraźniejszych prawach polskich słów kilka" (http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=111).

***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889 / www.facebook.com/osrodekmysli / www.facebook.com/osrodekmyslipolitycznej

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl

Spory o kapitalizm – www.sporyokapitalizm.pl


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP